• Beheer particuliere landgoederen en bossen
 • Verwerving en exploitatie landelijk vastgoed
 • Advisering Natuurschoonwet en Flora- en faunawet
 • Actief in Midden- en Oost- Nederland

Groenconsult is sinds 1989 - uitsluitend voor particuliere eigenaren van
landgoederen en bossen - in Midden- en Oost- Nederland actief.

Ons motto is U als eigenaar de lusten en Groenconsult uw lasten .
Dit doen wij door doelgericht en creatief - en altijd op basis van maatwerk -
uw problemen professioneel op te lossen.

Omdat beheren voor opdrachtgever en rentmeester een kwestie van vertrouwen
en van een lange adem is, wordt veel tijd besteed aan een gedegen planning
voor de lange termijn.
Daarbinnen passen:

 • de rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928
 • het benutten van alle faciliteiten van Rijksmonumenten
 • het planmatig overdragen van het eigendom naar de volgende generatie
 • een omslag bereiken van jaarlijkse verliezen naar budget- neutraal beheer
 • het vinden van gezonde economische dragers voor het eigendom
 • het optimaal binnenhalen van subsidies met behoud van beheersvrijheid
 • het benutten van fiscale faciliteiten voor landgoederen en bossen
 • een open communicatie met alle stakeholders

Met name voor eigenaren die een groot deel van het jaar in het buitenland
verblijven of beroepshalve nauwelijks tijd kunnen investeren in hun eigendommen,
is samenwerking met Groenconsult een aanzienlijk winstpunt.