• aankoop van landgoed of bos
 • discrete verkoop van uw bezit
 • oplossen van langslepende problemen
 • eigendomsoverdracht aan kinderen
 • landelijk vastgoed en fiscaliteit

Groenconsult is voor particuliere eigenaren van landgoederen en bossen
een bekende en betrouwbare partner. Flexibele advisering, maatwerk en
een snelle aanpak gaan hier hand in hand.
Dat is niet alleen van belang bij het langjarig beheren van landelijk
vastgoed, maar ook als u ad- hoc een probleem opgelost wilt zien.
Bijvoorbeeld advisering rond de aankoop van landgoederen,
bossen of landerijen.
De “valkuilen” die op uw weg liggen bij de verwerving hiervan, zijn ons
volledig bekend.
Maar ook kunnen wij u van dienst zijn als u op discrete wijze
uw bezit wilt verkopen zonder advertenties of borden “in de tuin”.
Daarnaast hebben wij ervaring in het planmatig begeleiden van de overdracht
van uw bezit naar een volgende generatie.
Ook beantwoorden wij vragen van uw notaris of fiscalist als het gaat
om de fiscale faciliteiten van de Natuurschoonwet, Bosbouwvrijstelling, etc.

Wij kunnen als uw deskundige vraagbaak fungeren voor ;

 • aankoop van landelijk vastgoed
 • discrete verkoop ingeval er geen opvolging is
 • opstellen van een transparant exploitatieplan
 • een bestemmingsplanwijziging aanvragen en toelichten
 • huurders, pachters en gebruikers selecteren en begeleiden
 • de communicatie weer mogelijk maken vanuit een patstelling
 • overheden voor uw plannen weten te interesseren
 • samen met u kritisch kijken naar routinematige beslissingen

Kortom, ook op ad- hocbasis kunt u gebruik maken van de ervaring,
kennis en netwerk van Groenconsult.
Neemt u svp contact op wanneer u behoefte heeft aan
ervaren probleemoplossers..