• langjarige planning
 • jaarlijks exploitatieplan
 • minimaal budget- neutraal beheer
 • planmatige communicatie
 • kennisoverdracht aan volgende generatie

Het beheer van particuliere landgoederen vereist kennis, creativiteit en
veel tijd
.
Voor de ouders en grootouders van de huidige eigenaren was dat vaak
geen probleem.
Genieten van en zorgen voor gingen in elkaar over, vooral als men
permanent op het landgoed woonde.
De tijden zijn echter ingrijpend veranderd!
De kinderen van de oorspronkelijke eigenaren/bewoners zijn vaak
weekendbewoners of vakantiegenieters” geworden met een drukke baan
in binnen- of buitenland.  
Om niet repeterend kostbare fouten te maken of permanent “achter de
muziek aan te lopen
”, is het inschakelen van een actief en betrokken
rentmeesterskantoor van groot belang.
Permanent zijn er dan "ogen en oren" die waken over uw kostbare bezit
en is er professionele aandacht voor ;

 • verhuur en onderhoud van de landgoedopstallen
 • planmatige verpachting van uw landerijen
 • tijdig aanvragen van subsidies
 • continueren van de rangschikking Natuurschoonwet
 • beantwoorden van “landgoedvragen” van uw notaris, fiscalist of accountant
 • het voorkomen en oplossen van kleinere- en grotere problemen
 • deskundige aanpak van erfpacht en vestigen opstalrecht
 • tijdige en deskundige bezwaarmaking tegen ongewenste ontwikkelingen
 • onderhouden van contacten met Provincie, gemeente, waterschap
  en ruilverkaveling
 • mogelijk verwerving van afrondingsaankopen

Op basis van een maandelijks-, kwartaal- of halfjaarlijks overleg is het
mogelijk – ook op afstand – volledig op de hoogte te blijven.
Vaak wordt gebruik gemaakt van het aanbod van Groenconsult op de 1ste
van de nieuwe maand een mail te zenden met een compacte weergave van
de actuele ontwikkelingen.