• Maatwerk beheer particuliere landgoederen en bossen in Midden- en Oost- Nederland
Bomenstichting Nederland   www.bomenstichting.nl
Bosschap   www.bosschap.nl
Federatie Particulier Grondbezit www.grondbezit.nl
Forest Stewardship Council in Nederland (FSC)   www.fscnl.org
Informatieloket ministerie LNV   www.hetlnvloket.nl
Kadaster   www.kadaster.nl
Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV)   www.knbv.nl
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV)   www.knjv.nl
Ministerie LNV    www.minlnv.nl
Monumentenwacht www.momumentenwacht.nl
Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht   www.natuurtoezicht.nl
Promotie populierenteelt   www.populierenland.com
St. Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL)   www.sbnl.nl
Stichting Bos en Hout www.sbh.nl
Stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen www.sticting-phb.nl
Stichting ProBos   www.probos.nl
Topografische Dienst   www.kadaster.nl
Unie van Bosgroepen   www.bosgroepen.nl